bijar
      اطلاعیه ها و اخبار سایت:
قسمت دوازدهم ( 12 ) سریال قهوه تلخ برای دانلود در سایت قرار داده شد... به زودی دانلود سریال 24 در سایت قرار خواهد گرفت...

پیست اسکی بین المللی بیجار نیازمند نگاه ویژه مسئولان است

پیست اسکی بین المللی بیجار نیازمند نگاه ویژه مسئولان است

شهرستان بیجار علی رغم داشتن بستر بسیار مناسب برای توسعه فعالیت های ورزشی و هیجانی و داشتن یکی از بهترین پیست های اسکی برف و چمن کشور به دلیل کم توجهی این پیست بین المللی با خطر تخریب روبه رو است و این امر توجه ویژه مسئولان را می طلبد.

طایفه ی امیر علایی ها و رضایی ها در شهرستان بیجار ،بیچار گروس

طایفه ی امیر علایی ها و رضایی ها در شهرستان بیجار ،بیچار گروس

این دو طایفه از دو طایفه بزرگ کبودوند گروس بوده اند و از جمله افراد سرشناس گروس به شمار می آمدند. و نام آنها به الهیارخان امیرعلاءالدین کبودنود گروسی ( از عموزادگان امیرنظام گروسی ) و پدرش محمدرضاخان گروسی بر میگردد.